Участие в Ден на отворените врати в Окръжен съд -Ловеч по проект „Гражданите – гарант за върховенството на Закона“

На 5.06.2024 година млади хора от общините Летница, Угърчин и с. Дерманци взеха участие в ДЕН на отворените врати в Окръжен съд Ловеч. Посрещна ни PR на институцията госпожа Петя Иларионова.
Тя ги запозна със структурата на съда, видовете дела и „пътя“ на едно дело през различните звена.
Голям интерес предизвика срещата беседа със съдия с голям професионален опит, към когото учениците отправиха много въпроси, отнасящи се до тях самите.
Дейността е част от проект Гражданите- гарант за върховенството на Закона „, финансиран Американската агенция за международно развитие (USAID) и DEXIS

.