Тренинги по проект „Гражданите – гарант за върховенството на Закона“

През месеците февруари и март се проведоха тренинги с младежките общности по проблемите на върховенството на закона в три общини на област Ловеч- Луковит, Летница и Угърчин по проект „Гражданите-гарант за върховенството на Закона“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (USAID) и DEXIS.

Те се проведоха от квалифицирани юристи – адвокат Северина Лозанова и адвокат Ива Христова.

По време на обученията младите хора се запознаха с основните закони на Република България и правата и задълженията си като активни граждани. Бяха разгледани  по актуални теми, свързани с българското законодателство и  младите хора  бяха мотивирани да бъдат гарант за спазване върховенството на Закона.