Дейности за активизиране на младите хора в малките населени места по проект „Гражданите – гарант за върховенството на Закона“

През месец април 2024 година в общините Летница, Угърчин и Луковит се проведоха тренинги за активизиране на младите хора по въпроси, свързани с върховенството на закона по проект „Гражданите – гарант за върховенството на Закона“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (USAID) и DEXIS.

. По време на тренингите pпод формата на дебати   младите хора разгледаха различни казуси, свързани с върховенството на закона в своите населени места, научиха се къде и как да подават сигнали по идентифицирани от тях проблеми. По този начин тренингите допринасят за надграждане на знанията на младите хора, придобити от заниманията по предходната дейност, и развиват у тях чувство за отговорност и гарантиране спазване върховенството на Закона в малките населени места.