КАЛЕНДАР на събитията в „Екомисия 21 век” за месец октомври 2018

  1. Откриване на академичната учебна година в Университета за възрастни –месец октомври.
  2. Съвместна акция с Районно управление на полицията с участието на доброволци „Да опазим живота на децата на пътя” 2018 г.- първа седмица на октомври.
  3. Екипна среща по проект „Ние те открихме и подкрепяме” 2.10.2018- 15.30ч.
  4. Отбелязване на „Деня на предприемача” – 9.10.2018г. 15.00 ч.
  5. Акция „Доведи приятел” – 10.2018, 15.00 ч. – Младежки център.
  6. Подготовка на концерта „Да подкрепим Ники” с участието на ОУС и доброволци.
  7. Заключителна конференция по проект ”Връзката между поколенията – гаранция за по-качествен живот и подобряване на обществената среда” – залата на хотел „Президиум” – 16.10.2018. 10.00 ч.
  8. Годишно общо събрание на Областен младежки съвет Ловеч – 24.10.2018г. 14.30 ч.,- зала Областен управител.
  9. Отбелязване на Хелуин в офиса на „Екомисия 21 век” – 31 октомври. Календар – октомври- Ек0-21