Организационно събрание на областен младежки съвет


На 27 февруари в залата на Областна администрация се проведе организационно събрание на областен младежки съвет.
Бяха отчетени проведените отчетно-изборни кампании на младежките общински съвети, обсъдени предстоящи общи инициативи и участие на ОМС в текущи проекти на Сдружение „Екомисия 21 век“ Ловеч.