Календар на събитията – Март


1.Екипна среща по проект „Ние те открихме и подкрепяме” – 6 март 2019 г. 15.30 ч.
2.Месечна среща на доброволците от Местен център за работа с доброволци – 11 – 15 март 2019 г.
3.Провеждане на обучение по проект на ОП „Добро управление” „НПО–партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч” 15 – 17 март 2019, гр. Тетевен
4.Отбелязване на Световния ден на водата – информационна кампания с участие на доброволци – 22 март 2019 г.
5.Празнуване на Първа пролет с деца и младежи от ЦНСТ и ЗЖ по проект „Ние те открихме и подкрепяме” – 21 март 2019 г.
6.Отбелязване Часът на Земята – 31 март – информационна кампания