Ден на Ловеч – 11 май


Във връзка с дейност 3 „Подкрепа за местни социални дейности за социално включване на деца и младежи от целевата група“, по Годишния културния календар на гр. Ловеч, представителна група по проекта „Ние те открихме и подкрепяме“ взе участие в церемонията по издигане знамето на гр. Ловеч от кмета на града госпожа Маринова и тържественото откриване на празника на града 11 май. Децата и младежите бяха придружени от социални работници и членове на Сдружение „Екомисия 21 век“