Формиране на младежка група по ОПДУ

Вчера, 2 май 2019 г. в зала 101 на Областна администрация Ловеч, се проведе среща с цел формиране на Младежка група по Дейност 3 на проект
„НПО партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“. Младите хора са основен двигател на промяната в общество и важен фактор за промяната във взаимодействията между гражданите и властта.