Подготовка за посрещане на Великден


Децата и младежите, участници в Ателие по готварство,
с голямо желание и въображение боядисаха яйцата за празника,
подкрепени от ръководителя на Атилието и психолога по проекта.