Участие на потребителите в Пролетните празници


Във връзка с изпълнение на една от целите на проекта за социализация на деца и младежи настанени в институции, и включване в събития от годишния културен календар на община Ловеч, представител на целевата група беше одобрен за участие в музикалната програма на празника.
По време на провеждане на единствения по рода си празник „Цветница в Ловеч“ Галя Дулкова, потребител от Защитено жилище за младежи с увреждания взе участие в музикалния панел, организиран от община Ловеч. Това се случи в първия ден на празника с изпълнение на две народни песни. Представител на общината връчи грамота за нейното участие.