Учреден Ученически съвет в СУ „Васил Левски“- гр. Априлци

На 24 юни 2019, с експертната помощ на екипа на „Екомисия 21 век“ се учреди ученически съвет в СУ „Васил Левски“ – гр. Априлци. Това се случи след проведена предварителна среща на екипа на проект „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“ с ръководството на училището. По време на срещата бяха изтъкнати ползите от създаването на Съвета за училищната общност.
Пред учениците от горна училищна степен експертът „Младежки дейности“ разясни процедурата по създаването на младежката структура и необходимостта от оползотворяване на свободното им време. Беше предложен проект на Правилник, който урежда сформирането, ръководните органи, членството и работата на ученическия съвет. Беше избран Управителен съвет от петима членове.

</а