Заключително събитие по проект „Гражданите – гарант за върховенството на Закона“

Състоя се Заключителното събитие по проект „Гражданите – гарант за върховенството на Закона“ , който се осъществява с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие и сътрудничество ( USAID) и DEXIS. То се проведе в офиса на фокус точка гр. Ловеч по проект „Развитие на социалната икономика“. Участие в …

Участие в Ден на отворените врати в Окръжен съд -Ловеч по проект „Гражданите – гарант за върховенството на Закона“

На 5.06.2024 година млади хора от общините Летница, Угърчин и с. Дерманци взеха участие в ДЕН на отворените врати в Окръжен съд Ловеч. Посрещна ни PR на институцията госпожа Петя Иларионова. Тя ги запозна със структурата на съда, видовете дела и „пътя“ на едно дело през различните звена. Голям интерес …

Двудневно обучение по проект „Гражданите – гарант за върховенството на Закона“

На 10 и 11 май 2024година в град Ловеч се проведе Двудневно обучение по проект „Гражданите – гарант за върховенството на Закона“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (USAID) и DEXIS. В него взеха участие млади хора от общините Летница, Угърчин и село Дерманци, Луковитска …

Дейности за активизиране на младите хора в малките населени места по проект „Гражданите – гарант за върховенството на Закона“

През месец април 2024 година в общините Летница, Угърчин и Луковит се проведоха тренинги за активизиране на младите хора по въпроси, свързани с върховенството на закона по проект „Гражданите – гарант за върховенството на Закона“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (USAID) и DEXIS. …

Тренинги по проект „Гражданите – гарант за върховенството на Закона“

През месеците февруари и март се проведоха тренинги с младежките общности по проблемите на върховенството на закона в три общини на област Ловеч- Луковит, Летница и Угърчин по проект „Гражданите-гарант за върховенството на Закона“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (USAID) и DEXIS. Те се проведоха …

„Младежите на Ловеч ГЛАСУВАТ И за чиста планета“

На 20 април 2024г. екипът на сдружение „Екомисия 21век“ съвместно с доброволци и членове на Общински ученически съвет проведе Хепънинг „Младежите на Ловеч ГЛАСУВАТ И за чиста планета“ в Зоопарк Ловеч. Целта на събитието беше да отбележи Европейската седмица на младежта и да популяризира изборите за Европейски парламент сред младите …

Сдружение Екомисия 21 век се включва в Европейската седмица на младежта

Сдружение Екомисия 21 век се включва в отбелязването на Европейската седмица на младежта 2024 с фокус върху Изборите за Европейски парламент 2024, която се осъществява с финансовата подкрепа на Евродеск България. Целта на събитията Европейската седмица на младежта тази година е да се изостри вниманието на младежите към изборите за …

Хепанинг на уменията

Младежи от общините Априлци, Летница, Угърчин се събраха на „Хепанинг на уменията“, заключително събитие по проект ”Младежки центрове на уменията”,  реализиран от сдружение „Екомисия 21 век“ с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Националната програма за изпълнение на младежки дейности, чл.10а от Закона за хазарта. Сред участващите …

Заключителна пресконференция по проект ”Младежки центрове на уменията”

На 15.02.24г. сдружение „Екомисия 21 век“проведе заключителна пресконференция във връзка с реализацията на проект ”Младежки центрове на уменията””, финасиран от ММС по Национална програма за младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта, Програмна област 3 ”Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малките населени места”. На пресконференцията …

Приключване на Дейност 7 – Утвърждаване на младежките центрове на уменията

Приключиха заниманията по Дейност 7 – Утвърждаване на младежките центрове на уменията – предоставяне на интегрирана подкрепа по проект „Младежки центрове на уменията“. Те се проведоха в общините Летница, Априлци и Угърчин от психолог и младежки работник. Целеви групи бяха млади хора на възраст 15-29 г., включително и такива които …