Кампанията „От нас зависи“

Кампанията „От нас зависи“ се реализира в общините: Луковит на 07.07.2020 год. и Троян на 10.07.2020 год. с подкрепата на Сдружение „Екомисия 21 век“.

Нашата инициатива е с подзаглавие „От нас зависи промяната към по-добро“ и е насочена към утвърждаване на доброволчеството като кауза и начин на живот.Младежи доброволци от двете общини се включиха в реализиране на инициатива под мотото: „Моята първа  кампания“.

Гражданите на община Луковит подкрепиха каузата на доброволците и заедно с тях с доброволен труд се включиха в облагородяване на Градската градина на града – варосвана на многогодишни дървета; изрязване на храсти и почистване на зелените площи.

В град Троян младежите с доброволното си участие освежиха пейките и детските съоръжения на Детска площадка пред блока на ИПЖЗ.

Нашата мисия е да заразяваме и увличаме в доброволчески каузи все повече и повече млади хора и граждани и смятаме, че това се случи в тези два града на областта.