Информационни кампании в oбщина Летница

На 16.08.2023 г. се проведоха информационни кампании по проект ”Младежки центрове на уменията”, финасиран от ММС по Национална програма за младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта, Програмна област 3”Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малките населени места”. Бяха раздадени флаери, популяризиращи програмата за изпълнение на младежки дейности по чл.10 а от закона за хазарта и мотивирани млади хора за включване в проекта.
Бяха попълнени анкети от младежите с цел проучване на потребностите им.