Информационни кампании в Априлци и Угърчин

На 18 и 20 август, 2023 г. се проведоха информационни кампании по проект ”Младежки центрове на уменията”, финасиран от ММС по Национална програма за младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта, Програмна област 3”Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малките населени места”. Бяха раздадени рекламни материали, популяризиращи програмата за изпълнение на младежки дейности по чл.10 а от закона за хазарта и мотивирани млади хора за включване в проекта. Участващите млади хора попълниха анкетни карти за установяване на младежките потребности.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на НПИМД по чл10а от Закона за хазарта/2023-2025/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-63/13.07.2023г.