Утвърждаване на младежките центрове на уменията чрез предоставяне на интегрирана подкрепа в община Угърчин

Приключиха заниманията по Дейност 7 – Утвърждаване на младежките
центрове – предоставяне на интегрирана подкрепа в община Угърчин по проект „Младежки центрове на уменията“.
Проведоха се 8 групови консултации от младежкия работник с целевата група младежи с по-малки възможности, включително и NEETS.

Консултациите и дейностите за включването в живота на общността се осъществиха чрез стимулиране на участие в местни културни и граждански събития,  доброволстване в полза на общността, отбелязване на екологични дати и инициативи на местно ниво. Темите бяха обвързани с отбелязване на световни здравни и еко дни чрез информационни кампании и събития с участие на целевите групи.
В община Угърчин се проведоха 8бр. групови консултации от експерт психолог с целевата група. Основната цел на консултациите беше преодоляване на социалното изключване и
маргинализиране, формиране на социални и житейски умения, професионално
ориентиране и подготовка за пазара на труда, намаляване на социалните
различия за младежи с по-малки възможности и неформално образование.

Засегнати бяха темите:
1.“Създаване на лидерски качества”
2. От базисна увереност към увереност в себе си;
3 „Аз и Ние”;
4. Ореолът на доверието;
5. Формиране на самоконтрол и самооценка.
6. Запознаване с възможностите за откриване на подходящи работни места;
7. Изразяване на палитра от емоции;
8.“Коя е подходящата за мен професия”;

Настоящите услуги са част от дейностите по проект „Младежки центрове на уменията”и се предоставят с финансовата подкрепа на НПИМД по чл10а от Закона за хазарта/2023-2025/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-63/13.07.2023г.