Дейност Утвърждаване на Младежките центрове на уменията и интегрирана подкрепа на целевата група NEETS в община Угърчин

Продължават заниманията по Дейност Утвърждаване на Младежките центрове на уменията и интегрирана подкрепа на целевата група NEETS в община Угърчин.
На 8 януари 2024 година се проведе среща с безработни младежи от общината в партньорство с БТ град Луковит. На нея младежки работник запозна младежите с възможности за продължаване на образованието и повишаване на дигиталните компетентности чрез кандидатстване електронно с ваучери към Агенцията по заетостта.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на НПИМД по чл10а от Закона за хазарта/2023-2025/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-63/13.07.2023г.