Двудневно обучение „Можещи, креативни млади граждани”

На 12,13 и 14 януари 2023 се проведе първото обучение по проект Младежки
центрове на уменията/ „Дейност 8  Двудневно обучение „Можещи, креативни
млади граждани” в град Тетевен. Участваха 30 младежи от целевите групи
включени в проекта от общините Летница, Угърчин и Априлци. Целта на
обучението беше да се повиши тяхната социализация, подобряване на уменията да работят в групи и в един екип, стимулира тяхната активност и
креативност.
Основните теоретични теми бяха съсредоточени около:

-Mовишаване на знанията на участниците за формите, структурата и основните документи и закони, по които функционира местната власт, структура на общината – изпълнителна и законодателна власт;
-Младите хора и местното самоуправление – как работи Общинският съвет,
Основен закон, Как младите хора могат да вземат участие в този процес/Овластяване на младите. Разиграване на ситуации;

-Участие в управлението на местно/ регионално/областно/държавно ниво; Право на гражданите да гласуват; гражданска инициатива, право на протест, как и кой пише законите.
-Работа по Развитие на комуникативни умения; Работа по групи и писане на текстове – Предложения по установени проблеми в общините – инфраструктурни, транспортни, нарушения във връзка с опазване на околната среда – писане на сигнал до РИОСВ;
Как младите да се включат в Културния календар на общината, в която живеят – идеи, предложение, Препоръки към местната власт за сътрудничество.
Проведе се и дискусия: Кое ме мотивира да се върна в родното място?
Беше оформено предложение към местната власт за създаване на Регистър на завършващите
последна образователна степен и осигуряване на работа след завършване и работа в родното място; Оформяне текст на Препоръка към местната власт за преодоляване на демографската криза в малките населени места. Запознаване с платформата на Екомисия 21 век –ЕКО21;
– Теми, свързани с приобщаване към ценностите на гражданското общество – принципите на демократично управление, устойчиво развитие, гражданска отговорност, съпричастност за спазване на законите.
В организацията на обучението участваха двама обучители, психолог, младежки работник, ръководител проект и координатор с общините.

Настоящите дейности се изпълняват с финансовата подкрепа на НПИМД по чл10а от Закона за хазарта/2023-2025/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-63/13.07.2023г.