„Здрави и успешни в живота на родното място“

На 19, 20 и 21 януари 2024г. в Тетевен се проведе обучение „Здрави и успешни в живота на родното място“/Дейност 9 от проект „Младежки центрове на уменията“
Участие в него взеха младежи от общините, включени в проекта. Целта на обучението беше , чрез практически задачи и игрови подходи да развие у младежите качества и умения, необходими им за успешна професионална и личностна реализация и да ги мотивира да работят за развитието на своето родно място.
Проект „Младежки центрове на уменията“ се осъществява с финансовата подкрепа на НПИМД по чл.10 а от Закона за хазарта на Министерство на младежта и спорта /Дог. N 25-00-63/ 13.07.2023г.