Заключителна пресконференция по проект ”Младежки центрове на уменията”

На 15.02.24г. сдружение „Екомисия 21 век“проведе заключителна пресконференция във връзка с реализацията на проект ”Младежки центрове на уменията””, финасиран от ММС по Национална програма за младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта, Програмна област 3 ”Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малките населени места”.

На пресконференцията бяха популяризирани проектните резултати, трудности и успехи в хода на проекта. Мобилните консултации и обучения залегнали в дейностите спомогнаха за подобряване достъпа до младежка работа на млади хора от малките населени места на област Ловеч: 6 села и общинските центрове от  общините Априлци (с.Скандалото, с.Велчево, гр.Априлци), Угърчин (с.Лесидрен, с.Сопот, гр.Угърчин), Летница (с.Крушуна, с.Горско Сливово, гр.Летница). Като резултат от проекта екипът подготви Препоръки към местните власти за задържане на младите хора в родните места.