Проект „Детска Оздравителница”

Проектът „Детска Оздравителница” цели оказването на емоционална и общностна подкрепа и промяна в болничната среда, както и подкрепа на местните младежи доброволци за надграждане на социалните им компетенции и засилване на гражданската им позиция. Проектът развива доброволческата инициатива за посещаване и разведряване на децата, пролежаващи в болничното отделение на МБАЛ Ловеч. Проектът предвижда и облагородяване на детското отделение, както и кампании за набиране на играчки

и въвличане на местните общности.

С дарените детски играчки целим подобряване емоционалния комфорт на малките пациенти в болничното им ежедневие. Боледуващите деца ще имат възможност да общуват с добронамерени и позитивно настроени младежи, да получат внимание, да имат партньор в любими, подходящи за състоянието им игри и занимания.
Продължава кампанията за набиране на детски играчки. Играчките могат да бъдат предадени в офиса на Сдружението.