Проект „Връзката между поколенията – гаранция за по – качествен живот и подобряване на обществената среда”

Период на изпълнение – 1.11.2017 – 30.10.2018 година

Подобряването на обществената среда,  повишаване на гражданското участие, връзката между поколенията и общата грижа на гражданите за състоянието на околната среда, местните власти и бизнеса са в основата на нашите намерения по проекта. Те са предизвикани от обезпокоителните данни на учени и еколози за последствията в природата и околната среда след измирането на пчелите в близките 50 години, ако не се вземат спешно мерки в тази посока. С дейностите по проекта ние искаме да променим нагласите на хората в Ловешки регион чрез информационните и застъпнически  кампании сред земеделски производители и хората в селата. В организацията на тези кампании ще ползваме партньорските отношения, които имаме с местната власт в региона.

Чрез обучителните модули за млади хора/в това число и безработни/ и практически занимания на открито с помощта на опитни пчелари от региона ние ще осъществим  връзката между поколенията и  ще обучим младите хора в принципите на устойчивото развитие. Чрез теоретичните модули ще обучим безработни младежи от региона в предприемачество, което да мотивира последващо стартиране на бизнес в сферата на пчеларството.

Във втория етап на проекта ще сформираме от участниците в проектните дейности Клуб на младия пчелар предприемач, който ще има свой собствен организационен живот и ще поддържа връзка с Областния съвет по пчеларство в региона.

На заключителната среща по проекта – чрез конференцията „Младите хора на Ловеч в подкрепа развитието  на пчеларството в региона” ще бъде представена добра практика – „Връзка между поколенията, устойчиво развитие чрез съхраняване на пчеларството като отрасъл и нови възможности за младите в бизнеса” и обобщени резултатите от проекта.

Проектът се осъществява по Програма „Ти и Лидъл за по-добър живот” чрез Фондация „Работилница за граждански инициативи ” и Български дарителски форум”.