Доброволци на „Екомисия 21 век“ участваха в младежки обмен

В периода 30.09 – 08.10.2018 година в град Вроцлав, Полша се проведе младежки обмен „Root into Time’n’Space“.
В него участваха   5 доброволеца от сдружение „Екомисия 21 век“, като извършиха дейности с екологична насоченост.