ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект „Връзката между поколенията – гаранция за по-качествен живот и подобряване на обществената среда” по Програма „Ти и Лидъл за по-добър живот”

На 16 октомври 2018 година в конферентната зала на хотел ”Президиум” в град Ловеч се проведе заключителната конференция по проекта на сдружението ” „Връзката между поколенията – гаранция за по-качествен живот и подобряване на обществената среда” по Програма „Ти и Лидъл за по-добър живот” на тема: „Младите хора на Ловеч в подкрепа развитието  на пчеларството в региона»

Като младежка организация ние отдаваме голямо значение на включването на младите хора в процесите на формиране на нагласи за  утвърждаване принципите на устойчивото развитие в общността. Това бе и една от темите на заключителната конференция по проекта. Тя събра млади хора – участници в проекта, и пчелари, общественици и симпатизанти на организацията.      Презентация, подготвена за целта, запозна присъстващите с постигнатото по проекта и даде възможност за споделяне на впечатления от двете страни –  млади  хора и възрастни пчелари, с опит в отглеждането на кошери. Младите хора споделиха своето удовлетворение от участието си в обучителните модули и заниманията на открито, което е обогатило техните знания за устойчивото развитие, възможностите за развитие на предприемачество в тази сфера, за живота на пчелите и огромния труд, който полагат пчеларите.  Беше изказано задоволство от страна н пчеларите за усилията на екипа на сдружението да въвлича млади хора и да осигури условия за съхраняване и развитие на отрасъла, което от своя страна осигурява в дългосрочна перспектива и бъдеще за живота на Земята.       В неформална обстановка след официалната част председателят на организацията сподели задоволството си, че проектът е впечатлил представители на Австрийски глобален фонд  /Energy Globe Award 2019/ и е номиниран да участва в конкурс на международно ниво за принос в областта на околната среда  и енергетиката.  Тя разказа за реална възможност проектът и неговите послания да се развият и  в друго предложение, което надгражда  постигнатото и осигурява устойчивост на проекта.

Предстои нова среща на  екипа и младежка група с членовете на Ловешкото сдружение на пчеларите. Работата продължава, да си пожелаем успех!