Проведе се Годишно отчетно-изборно събрание на Общински ученически съвет

        Във връзка с Правилника на Общински ученически съвет Ловеч и благодарение на съдействието на Община Ловеч на 15 ноември 2018 година в Младежки център Ловеч – офиса на Екомисия 21 век, се проведе Годишно отчетно-изборно събрание на Съвета. Присъстваха 24 делегати от 7 ловешки училища. Председателят на Съвета Цветослава Митева отчете инициативите и събитията, организирани от ОУС, както  и участието на наши представители в срещи на регионално и национално ниво.

Във втората част на събранието бяха направени мотивирани номинации  за избор на нов УС и след оживен дебат бяха избрани 3 членове на Управителния съвет и излъчен председател – Мишел Петрова от ПГВМ,  Михаела Щрегарска от ПЕГ и Галин Ганев от ПМГ.

Беше уточнена дата за следващото общо организационно събрание, на което членовете ще приемат свой план за действие за 2019 година.