Избран е нов Управителен съвет на Областен младежки съвет Ловеч

Областен младежки съвет Ловеч е представителен орган на младежи от 15 до 29 години на територията на област Ловеч.

На основание член 14 от  Правилника на ОМС на 22 ноември 2018 година се проведе Отчетно-изборно събрание на Съвета, което се състоя в залата на Областен управител Ловеч.  Член на Управителния съвет отчете проведените инициативи, като даде думата и на представителите на общините да разкажат за своите дела.

Интересно протече изборът на членове на новия Управителен съвет. Номинирани бяха представители от всички присъстващи на събранието общини. След разгорещени дебати и обсъждания на задълженията и правомощията на Управителния съвет, общото събрание гласува следния състав:

Михаела Щрегарска – председател на УС,  Ловеч

Веселина Христова – заместник-председател, Троян

Николай Димитров, Тетевен

Константин Борисов, Луковит

Мишел Петрова, Ловеч.

Втората част на срещата премина като обучение, в което членовете на Съвета бяха запознати с възможностите на Програма Еразъм+ и начините за кандидатстване по Ключово действие 1, „Мобилност на граждани” в сектор Професионално образование и обучение и Младеж. В работата по групи те съставяха примерен план за 2019 година, който ще бъде гласуван на следващото общо събрание.

Да пожелаем успех на всички членове на Областен младежки съвет! Бъдете здрави и вдъхновени!