Календар на събитията в „Екомисия 21 век за месец декември 2018 година”

  1. Отбелязване на 1 декември – Световен ден за борбата с ХИВ/СПИН.
  2. Гостуване на доброволци в Защитено жилище за възрастни хора с увреждания по повод 3 декември – Международен ден в подкрепа на хората с увреждания.
  3. Екипна среща по проект „Ние те открихме и подкрепяме” – 3 декември, 00 ч.
  4. Бал на доброволеца – номинации, награди и празнуване – 5 декември.
  5. Занимания на доброволци от Местен доброволчески център с децата от Детско отделение на МБАЛ Д-р „П. Стоянов” – 10 – 14 декември.
  6. Коледно парти на членовете на „Екомисия 21 век” – 17 декември.
  7. Подготовка и провеждане на Коледно парти за деца и младежи от ЦНСТ и ЗЖ -19 декември, 15.00 ч. – ЦНСТ 4.