Стартират дейности по проект „Създаване на ресурси за обучители в сферата на образованието за възрастни”

                      

 

Проектът отговаря на нуждите на организацията към настоящия момент от нейното развитие – да повиши капацитета на персонала за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни, работещи в сферата на образованието за възрастни.  Това ще се постигне чрез осъществяване на мобилност в приемаща, отговаряща на условията за обучение и обмяна на опит европейска обучителна организация.  Проектът ще продължи до 31.12.2019 г.

В рамките на проекта ще бъдат проведени две мобилности с по 4 участници -преподаватели в Университета за възрастни с цел участие в структурирани курсове и наблюдения в партньорската организация – ЕGINA – Фолиньо, Италия. Участниците  ще бъдат избрани с конкурс сред обучителите, работещи за Сдружението на граждански  договор. Ще бъдат проведени 2 структурирани курса с надграждащо  съдържание по теми, свързани с характеристики на социалната изолация и начини за преодоляването й, както и обогатяване на знанията в преподаването по отношение на  нови методи и техники за обучение на възрастни, намиращи се в социална изолация, които се нуждаят от личностна подкрепа.

На участниците в мобилностите ще бъде предоставена възможност да наблюдават на място  занимания за обучение на възрастни в различни групи и обмен на добри практики в приемащата организация. Чрез дейностите по проекта ще се повишат  ключовите компетенции на обучителния персонал на организацията, ще се подобрят и усъвършенстват методите с цел подобряване качеството на преподаването и ученето. Ще се постигне   по-висока степен на интернационализация на „Екомисия 21 век”, повишаване на нейната  привлекателност и признаването й като обучителна организация за възрастни.