Календар събития в Екомисия 21 век за месец януари 2019 год.

1.Екипна среща по проект „Ние те открихме и подкрепяме” – 3.01.2019 г. 15.00 ч. офис на организацията
2.Работна среща на доброволците от Центъра за работа на доброволци 7.01. – 11.01.2019 г. – Младежки център
3.Провеждане на Първи етап на процедурата за избор на участници в проект за мобилност на обучители в сферата на образованието за възрастни по проект на Програма Еразъм+ 16 януари 2019 г. – 14.30 ч. офис на организацията
4.Заседание на УС на Общински ученически съвет Ловеч Планиране на събитията за 2019 г. 21.01- 25.01.2019 г.- 14.30 ч. Младежки център