Работна среща с експерти и персонал във връзка с подготовка и стартиране на дейностите по Програми за личностно и професионално развитие и работа с родителите в ЦНСТ и ЗЖ по проект „Ние те открихме и подкрепяме”

На 21 август 2018 година се проведе редовна екипна среща, на която присъства целият екип от експерти и служители, ангажирани по проект „Ние те открихме и подкрепяме”.

Експертите по съставяне на програмите докладваха готовността за стартиране на работата по следните програми:  Програма за самостоятелен живот, за личностно и професионално развитие,  работа с родители и програма за компенсиране на трудности в развитието на деца  и младежи с увреждания.

Бяха обсъдени начините за обособяване на групите за индивидуална и групова работа. С помощта на психолога и социални работник по проекта ще бъдат консултирани и съставени месечни графици за заниманията.

Проект „Ние те откриваме и подкрепяме“