Избран е нов Управителен съвет на Областен младежки съвет Ловеч

Областен младежки съвет Ловеч е представителен орган на младежи от 15 до 29 години на територията на област Ловеч. На основание член 14 от  Правилника на ОМС на 22 ноември 2018 година се проведе Отчетно-изборно събрание на Съвета, което се състоя в залата на Областен управител Ловеч.  Член на Управителния …

План график на планираните мероприятия за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги, които ще се проведат през целия период на проекта „Ние те открихме и подкрепяме”

Традиционния празник на града – „Цветница в Ловеч” – празник с изложения на занаятите, участие на музикални и фолклорни състави с международно участие– всяка година седмица преди Великден. Празник на града – всяка година на 11 май – Спортен празник „Пламъчета сини” и участие в  културна програма. Традиционно отбелязване годишнината …

Проведе се Годишно отчетно-изборно събрание на Общински ученически съвет

        Във връзка с Правилника на Общински ученически съвет Ловеч и благодарение на съдействието на Община Ловеч на 15 ноември 2018 година в Младежки център Ловеч – офиса на Екомисия 21 век, се проведе Годишно отчетно-изборно събрание на Съвета. Присъстваха 24 делегати от 7 ловешки училища. Председателят на Съвета Цветослава …

Участие на деца и младежи в общинско спортно събитие

На 17 октомври част от участниците в проекта деца и младежи от ЦНСТ и ЗЖ взеха участие в подкрепения от Община Ловеч Национален ден на ходенето. Сдружение „Екомисия 21 век” беше партньор на събитието чрез включване на доброволци в организацията и провеждането на събитието. Целта беше популяризиране на ходенето пеша, …

Работа в ателиетата по Готварство и Арт терапия по проект „Ние те открихме и подкрепяме”

Като резултат от стартиране работата по програмите за личностно и професионално развитие на децата и младежите по проекта и съобразно изработените индивидуални оценки на участниците бяха сформирани групите за работа на Ателие по готварство и Арт ателие. Те имат разработени годишни Програми. Заниманията в Ателие по готварство се провеждат 2 …

Осигурена подкрепа на работата по програмите за личностно и професионално развитие

За да се обезпечи нормалната работа по програмите, като следващ етап от проекта ние осигурихме участието в проекта на следните експерти  – психолог, социален работник, психиатър и педиатър. С психолога подкрепяме процеса на въвеждане на децата в преките дейности по  програмите, мотивиране на участниците и стартиране на дейностите. Бяха изработени …

Работа по програми за личностно и професионално развитие на деца и младежи в институции по проект „Ние те открихме и подкрепяме”

След стартиране на проекта и набиране на разширения екип от специалисти бяха  разработени от наети експерти 4  програми за индивидуална и групова работа във връзка с подкрепа на личностното развитие и социалното включване на деца и младежи, настанени в 6 броя резидентни услуги – ЦНСТ – 5 бр. и 1 …

Здравословното хранене и възрастните хора

Стартираха заниманията в неформалната група към Университета да възрастни по Здравословно хранене. Има все още свободни места! При интерес, моля позвънете на телефон 068 603834.

Календар  на събитията в сдружение „Екомисия 21 век“ за месец ноември, 2018 година

1. Заключително събитие на сдружение „Екомисия 21 век” „Младите против насилието” по кампания на БФЖ „Новите будителки – Предай нататък”. 1 ноември, 11 ч. пл. „Т. Кирков”. 2. Екипна среща по проект „Ние те открихме и подкрепяме” – 5 ноември, 15.00 ч. 3. Работна среща на участниците от Центъра за …

„TIME TO MOVE” 2018

Като евродеск точка от 10 години Сдружение „Екомисия 21 век” се включи в обявената от Евродеск България кампания  „TIME TO MOVE” 2018. Целта на националната  кампанията беше да се промотира мрежата Евродеск и работата на мултиплаерите на местно ниво, да се разпространява информация за възможностите за мобилност на младите хора. …