Процедура за избор на участници в мобилност по проект „Създаване на ресурси за обучители в областта на образованието за възрастни”

Срокът за кандидатстване в конкурса за избор на участници в мобилности по проекта е до 15.01.2019 година. В рамките на проекта, финансиран по Програма Еразъм+ на ЕК, Мобилност за граждани КД1 – Образование за възрастни,  ще бъдат проведени две мобилности с цел участие в структурирани курсове в Италия, предоставяни от партньорската …

Стартират дейности по проект „Създаване на ресурси за обучители в сферата на образованието за възрастни”

                         Проектът отговаря на нуждите на организацията към настоящия момент от нейното развитие – да повиши капацитета на персонала за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни, работещи в сферата на образованието за възрастни.  Това ще се постигне чрез осъществяване на мобилност в приемаща, отговаряща на условията за обучение …

Признание за доброволческото участие на „Екомисия 21” век на национално ниво

Номинацията  за доброволка на „Екомисия 21” век във връзка с инициативата на Министерство на младежта и спорта „Мисията ДОБРОВОЛЕЦ – (не)възможна“ по повод Международния ден на доброволчеството – 5-ти декември, беше Цветелина Конова. Тя участва от 2 години във всички наши доброволчески инициативи, като в някои от тях влизаше и в ролята …

Календар на събитията в „Екомисия 21 век за месец декември 2018 година”

Отбелязване на 1 декември – Световен ден за борбата с ХИВ/СПИН. Гостуване на доброволци в Защитено жилище за възрастни хора с увреждания по повод 3 декември – Международен ден в подкрепа на хората с увреждания. Екипна среща по проект „Ние те открихме и подкрепяме” – 3 декември, 00 ч. Бал …

Избран е нов Управителен съвет на Областен младежки съвет Ловеч

Областен младежки съвет Ловеч е представителен орган на младежи от 15 до 29 години на територията на област Ловеч. На основание член 14 от  Правилника на ОМС на 22 ноември 2018 година се проведе Отчетно-изборно събрание на Съвета, което се състоя в залата на Областен управител Ловеч.  Член на Управителния …

План график на планираните мероприятия за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги, които ще се проведат през целия период на проекта „Ние те открихме и подкрепяме”

Традиционния празник на града – „Цветница в Ловеч” – празник с изложения на занаятите, участие на музикални и фолклорни състави с международно участие– всяка година седмица преди Великден. Празник на града – всяка година на 11 май – Спортен празник „Пламъчета сини” и участие в  културна програма. Традиционно отбелязване годишнината …

Проведе се Годишно отчетно-изборно събрание на Общински ученически съвет

        Във връзка с Правилника на Общински ученически съвет Ловеч и благодарение на съдействието на Община Ловеч на 15 ноември 2018 година в Младежки център Ловеч – офиса на Екомисия 21 век, се проведе Годишно отчетно-изборно събрание на Съвета. Присъстваха 24 делегати от 7 ловешки училища. Председателят на Съвета Цветослава …

Участие на деца и младежи в общинско спортно събитие

На 17 октомври част от участниците в проекта деца и младежи от ЦНСТ и ЗЖ взеха участие в подкрепения от Община Ловеч Национален ден на ходенето. Сдружение „Екомисия 21 век” беше партньор на събитието чрез включване на доброволци в организацията и провеждането на събитието. Целта беше популяризиране на ходенето пеша, …

Работа в ателиетата по Готварство и Арт терапия по проект „Ние те открихме и подкрепяме”

Като резултат от стартиране работата по програмите за личностно и професионално развитие на децата и младежите по проекта и съобразно изработените индивидуални оценки на участниците бяха сформирани групите за работа на Ателие по готварство и Арт ателие. Те имат разработени годишни Програми. Заниманията в Ателие по готварство се провеждат 2 …

Осигурена подкрепа на работата по програмите за личностно и професионално развитие

За да се обезпечи нормалната работа по програмите, като следващ етап от проекта ние осигурихме участието в проекта на следните експерти  – психолог, социален работник, психиатър и педиатър. С психолога подкрепяме процеса на въвеждане на децата в преките дейности по  програмите, мотивиране на участниците и стартиране на дейностите. Бяха изработени …